وکیل بزهکاری اطفال

بزهکاری اطفال یکی از حساس ترین موضوعاتی ست که در پرونده های قضایی جای می گیرد. وکیل بزهکاری اطفال باید علاوه بر علم حقوق مدنی و کیفری در این موضوع، در جامعه شناسی و روان شناسی اطفال نیز خبره باشد.

وکیل بزهکاری اطفال به خوبی می داند که پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال چیست. فرآیند نظام کنترل بزهکاری کودکان و نوجوانان، مقوله ست وسیع که باید از لنز کاملا متفاوتی به آن نگریست.

بزهكاری در معنی و مفهوم لفظی عبارت است از ترك انجام وظيفه قانونی و يا ارتكاب عمل خطايی كه الزاماً عنوان جرم ندارد. آيا می توان تصور نمود كه هر طفل و نوجوانی كه خود را با معيارهای خانوادگی و اجتماعی هم آهنگ نسازد بالاخره روزی سر از جرگه بزهكاران در خواهد آورد.

بايد خاطر نشان نمود كه نوع جرم ارتكابی اطفال بنا به علل و انگيزه و كيفيت اعمال ارتكابی با بزرگسالان متفاوت مي باشد؛ اطفال غالباً جرايم را به صورت گروهی و گاهی با تشكيل باندهای متفاوت مرتكب مي گردند، در صورتی كه بزرگسالان غالباً به صورت انفرادی مرتكب اعمال بزهكارانه مي شوند.

جرایم کودکان و نوجوانان در گروه های جرایم بر ضد اشخاص، جرایم بر ضد اموال، جرایم بر ضد نظم عمومی جامعه، اعتیاد به مواد مخدر و توزیع آن، ولگردی، بی حجابی و بدحجابی، پخش موسیقی مبتذل، شرکت در مجالس لهو و لعب و غیره قرار می گیرد.

وکیل پایه یک ، باید شناخت درستی از شخصیت نوجوان داشته و بتواند به خوبی دلیل وقوع جرم را در آن درک کند. برخی از خصوصیات وصفات فردی، طفل را به سوی بدکاری سوق می دهد.

این خصوصیات درونی ومربوط به شخصیت مجرم است. پاره ای از این صفات که جزء سجایای فردی محسوب می شوند؛ عبارتند از : فراغت، عوامل ذاتی غیر ارثی و اختلاف درونی .در امور جزائی کوشش می شود که بیش از صدور رای دادگاه ، علل ارتکاب جرم روشن شود و اقدام از پیش نامعینی متناسب به عمل آید.

وکیل بزهکاری اطفال
فهرست