وکیل ثبت شرکت ها

ثبت شرکت به موازات این که فرآیند ساده ای دارد و بسیار راحت به نظر می رسد، اما نیازمند آگاهی نسبت به اصولی ست که در صورت نداشتن علم نسبت به آن ها و عدم شناخت؛ مشکلات آتی را به وجود خواهد آورد. به همین دلیل همیشه توصیه می شود که برای انجام چنین اموری از وکیل ثبت شرکت ها استفاده کنید.
فارغ از این که شرکت ثبتی شما چه زمینه ی فعالیتی داشته باشد، وکیل ثبت شرکت ها می تواند این امر را بدون هیچ حاشیه ی قانونی و ایمن سازی نسبت به مشکلاتی که در آینده به وجود می آیند، به ثمر برساند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران

مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران عبارت است از:
– کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی
– پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام
– گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص
– ارائه مجوز برای شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به مجوز نیاز دارد.
– ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد (متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری از این مورد استثنا می باشند.)
– ارائه ی مدارک تحصیلی مرتبط برای شرکت هایی که موضوع آنان تخصصی است.
– ارائه ی مدرک تحصیلی مهندسی برای ثبت شرکت های با عنوان مهندسی

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در تهران:

• حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس
• حداقل سرمایه 1 میلیون ریال
• حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.
شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
• وجود حداقل 2 نفر عضو
• 1 میلیون ریال سرمایه اولیه
• تعهد یا پرداخت کل سرمایه

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن ها، وظیفه ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها را در این استان به عهده دارد. این مراجع ثبتی به قرار زیر هستند:

– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
– مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

فهرست