وکیل خانواده

وکیل خانواده بیشترین تبحر در امور مربوط به دعاوی خانواده را داراست. با توجه به نقش خانواده در شکل گیری اجتماعی، رسیدگی به امور خانواده از وظایف جدی و خطیر وکیل خانواده محسوب می شود.

پرونده های جاری وکیل خانواده

بیشترین پرونده هایی که یک وکیل در امور خانواده با آن ها سر و کار پیدا می کند موضوعیت هایی چون طلاق، نفقه، مهریه، قسط بندی مهریه، طلاق توافقی، طلاق از طرف مرد، طلاق از سوی زن، ازدواج موقت و قوانین آن، حضانت فرزند، الزام به تمکین وغیره هستند.

به خاطر داشته باشید که قوانین خانواده و تبصره های وابسته به آن ها، غیرقابل تغییر و پابرجا هستند.

وکیل خانواده برای دریافت راهنمایی های پیش از عقد و پس از آن راهکارهای خود را ارائه داده و می تواند منافع هر یک از زوجین را طبق مصالح خانوادگی تأمین نماید. به خاطر داشته باشید که عقد یک قرارداد عاطفی و حقوقی میان زن و شوهر می باشد.

به همین دلیل مشاوره با وکیل متخصص امور خانواده در موضوع شروط ضمن عقد، می تواند یک پیشگیری بزرگ از مسائل و مشکلات آینده بوده و راه درگیری های آتی را از پیش ببندد.

وکیل خانواده

پرداخت مهریه و پرونده هایی که از این بابت مفتوح می گردند، بالاترین آمار میان پرونده های خانواده را به خود اختصاص داده اند. جهل در قانون و عدم آگاهی نسبت به قوانین مهریه، باعث شده است که زنان بسیاری از حق خود در این زمینه محروم مانده و مردان زیادی نیز بابت آن در زندان و حبس به سر ببرند.

اما با دانستن قانون و به کار بستن آن، تمامی زنان از حق دریافت مهریه خود بهره مند شده و هیچ مردی نیز نباید در پشت میله های زندان به خاطر بدهی خود بابت مهریه، مانده باشد.

برای بهره مند شدن از حقوق انسانی، شرعی و اجتماعی خود؛ با وکیل خانواده در تماس باشید.

فهرست