وکیل دعاوی امور بین الملل

در صورتی که هر گونه دعوای حقوقی یا کیفری در خارج از کشور داشته باشید یا موضوع پرونده ی شما به نحوی به بیرون مرزهای کشور، ارتباط پیدا کند؛ وکیل دعاوی امور بین الملل برای پیگیری امور مناسب خواهد بود.

طبق قوانین و معاهده نامه های بین المللی و داخلی، تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی، با دادگاهی است که پرونده در آن دادگاه مطرح شده است. قاضی دادگاه قبل از ورود به ماهیت هر دعوایی، ابتدا نسبت به تشخیص صلاحیت خود و اینکه آیا صلاحیت ذاتی و یا محلی برای رسیدگی به پرونده را دارد، تصمیم گیری خواهد نمود. در بعضی ازموارد، این تصمیم دادگاه قابل اعتراض در محکمه بالاتر است. اما اگر دادگاهی علیرغم نداشتن صلاحیت لازم قانونی، شروع به رسیدگی نماید و طرفین به لاین موضوع معترض باشند، تکلیف چیست؟ دراین گونه موارد، معمولا طرفین با یکی از طرفین، امکان اعتراض وایراد اشکال را دارند ومعمولا دادگاه به این اعتراض وایراد عدم صلاحیت به صورت مکتوب پاسخ خواهد داد. اگر خود راصالح به رسیدگی ندانست، پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال خواهد نمود .

وکیل دعاوی امور بین الملل

اگر به دنبال وکیل دعاوی امور بین الملل هستید؟

با ما تماس بگیرید.
021-88985371

صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری

دیوان بین المللی کیفری، نیز مانند دادگاه بین المللی ،براساس عضویت وامضای اعضا و بر اساس اساسنامه دیوان ،رسیدگی به جنایات جنگی را در دستور کار خود دارد و دادگاهی دایمی محسوب می شود. مانند همه دادگاههای کیفری، این دادگاه نیز از رکن دادسرا با ریاست دادستان و دادگاه و همچنین از دادگاه تجدید نظر تشکیل شده است.

جرایمی چون، جرایم علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل کشی ازجمله موضوعات داخل درصلاحیت دادگاه کیفری بین المللی می باشد. دادگاه بین المللی یک قوای زیرمجموعه سازمان ملل متحد می باشد، که مرکز اصلی آن در شهر لاهه، کشور هلند، مستقر می باشد.

کلیه اختلافات حقوقی مابین کشورها ،به دادگاه بین الملل ارجاع می شود. دیوان بین المللی درحدود صلاحیت ذاتی خود ،در واقع رکن قضایی سازمان ملل متحد است و مشاور حقوقی و مشورتی سازمان ملل متحد، محسوب می شود.

کشورهایی که به عضویت سازمان ملل متحد درآمده اند، به صورت اتوماتیک ،اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته و از آن تبعیت می نمایند .یکی از بزرگترین ضعف های دادگاه بین الملل، الزام رضایت طرفین در ارجاع دعوا به دیوان می باشد.

در واقع، دادگاه بین المللی به نوعی درنقش داور مرضی الطرفین، ظاهر می شود و در مناقشات بین المللی حکمیت می کند. درصورت عدم رضایت طرفین در ارجاع پرونده به دیوان، امکان طرح پرونده در دیوان بین المللی نیست.

فهرست